Köp din handledarutbildning här

Välj mellan etablerade trafikskolor i Stockholm som dessutom är
kvalitets- och miljöcertifierade enligt

Jarlatrafikskola

Boka och betala din handledarutbildning

499 kr

Vi finns på följande adresser

Bromma – Travbanevägen 1
Odenplan – Karlbergsvägen 18
Östermalm – Valhallavägen 82
Älvsjö – Johan Skyttesväg 187C
Stureplan – Sibyllegatan 26
Vasastan – Roslagsgatan 4

Om handledarutbildning

Våra meriterade trafiklärare utbildar blivande handledare för privat övningskörning. Handledarutbildningen ger viktig information om rollen som handledare. Utbildningen pågår i ca tre och en halv timme och ger information om handledaransvar vid övningskörning, trafiksäker, miljövänlig och ekonomisk körning samt vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid teoriprov och uppkörning.

Ansvar som handledare

Vi utgår från att du som handledare är en van och skicklig förare, som tar din uppgift som handledare på allvar. Däremot kanske du har begränsad erfarenhet av att lära andra köra. Det är du som handledare som räknas som förare vid övningskörningen, vilket innebär att du ansvarar för körningen och kan bli straffad vid en förseelse eller olycka.

Ansvar som handledare

Det är du som handledare som räknas som förare vid övningskörningen, vilket innebär att du ansvarar för körningen och kan bli straffad vid en förseelse eller olycka. Som handledare ska du

 • planera körutbildningen.
  • se till att eleven följer trafikreglerna och kör på ett säkert och miljömedvetet sätt.
  • lära ut ett riskmedvetet körsätt som präglas av hänsyn till medtrafikanterna.
  • Du har ett stort moraliskt ansvar. Det handlar om att fostra en trafikant – inte att se till att eleven får ett körkort så snabbt och billigt som möjligt. Unga förare löper under de första åren med körkort en flera gånger större risk att råka ut för en olycka än mer erfarna förare. Att minska riskerna genom att pränta in ett säkerhetsmedvetande hos eleven är en god investering.

Hjälpmedel i utbildningen

För att bli godkänd som handledare för behörighet B måste du ha gått en introduktionsutbildning. Vi hoppas att du i samband med utbildningen har fått vägledning och material som kan vara till din hjälp för att vara handledare. Du och din elev kan också anlita en utbildare, till exempel en trafikskola, och fråga om hjälp med att lägga upp utbildningen. Vissa läromedelsproducenter och utbildare har studiematerial för er som planerar att träna privat helt eller delvis. Blanda gärna privat övningskörning med körning på trafikskola. Den stora fördelen med att övningsköra privat är att man kan träna ofta och mycket.

Övningskörningens innehåll Fordonet

Gör en säkerhetskontroll eller en del av den före varje körövning. Då blir det naturligt för eleven att göra en sådan kontroll före varje körning också i fortsättningen.

Manövrering

I början är det viktigt att öva på platser där det inte finns annan trafik som distraherar eleven. Ha inte för bråttom med att börja Vi utgår från att du som handledare är en van och skicklig förare, som tar din uppgift som handledare på allvar. Däremot kanske du har begränsad erfarenhet av att lära andra köra. Ditt ansvar som handledare köra i trafiken. Vänta med det tills eleven klarar att manövrera fordonet säkert. Att arbeta mycket med grundläggande manövrering gör att eleven börjar automatisera kunskaperna och på så sätt får mer utrymme att koncentrera sig på trafiken. Öva gärna manövrering lite längre än vad som är absolut nödvändigt. Det gör det lättare för eleven att klara den fortsatta utbildningen.

Körning i olika trafikmiljöer

Tänk på att kombinera teori och praktik, när ni börjar köra i trafik. Gå igenom den teoretiska delen tillsammans. Speciellt viktigt är det att du lyfter fram människans begränsade förmåga och trafikens förrädiska situationer i rätt skede av körutbildningen.
Välj i början platser med lite trafik. Öka sedan svårighetsgraden efter hand. I slutet av utbildningen ska eleven kunna köra säkert,
miljömedvetet och självständigt i alla slags trafikmiljöer.
Öva inte i halka, mörker eller andra besvärliga förhållanden förrän du är säker på att din elev kan klara de speciella kraven vid sådan körning.

Riskutbildning

Hur går Riskutbildningen till och varför finns den?

I utbildningen för behörighet A1, A2, A och B ingår krav på riskutbildning. Riskutbildningen omfattar två delar:

Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet samt faktorer och beteenden som medför ökade risker.
• Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Del 2 ska genomföras sent i utbildningen, när eleven verkligen lärt sig behärska fordonet.
Både del 1 och 2 måste vara genomförda och giltiga när kunskapsprovet och körprovet genomförs. Riskutbildningen för behörighet A1, A2 och A är specifikt inriktad på motorcykel.
Riskutbildning för personbil (behörighet B) kan inte tillgodoräknas för motorcykel och riskutbildning för motorcykel kan inte tillgodoräknas för personbil. Riskutbildningen ska genomföras hos utbildare som är godkända av Transportstyrelsen.

Viktigt att tänka på för dig som är handledare

 • Se till att eleven har en lämplig lärobok. Bokhandeln eller någon trafikskola kan hjälpa er att hitta ett aktuellt studiematerial.
  • Se till att du har föreskrivna kursplaner som beskriver vad utbildning för körkort ska innehålla.
  • Fräscha upp dina egna kunskaper om trafikreglerna
  innan ni börjar utbildningen.
  • Lägg upp utbildningen utifrån elevens förutsättningar och välj lämpliga platser för övningskörningen.
  • Tillämpa sparsam körning. Det ger en lägre bränsleförbrukning, mindre koldioxidutsläpp och skonar därmed miljön från växthusgaser.
  • Sätt säkerheten främst. Allvarliga olyckor har inträffat vid övningskörning.

Du som är handledare bör i god tid innan fö- rarprovet, ta reda på vad eleven behöver kunna efter genomförd utbildning. Förvissa dig även om att eleven uppfyller kraven för att körkort ska få utfärdas.

Trafikverket förarprovs provplatser

Hur går Riskutbildningen till och varför finns den?

Hos Trafikverket förarprov gör du kunskapsprov och körprov för körkort. På Trafikverkets Youtube-kanal hittar du filmer om hur kunskapsprovet och körprovet går till. youtube.com/Trafikverket.
Adresser med vägbeskrivningar och öppettider till Trafikverket förarprovs alla provplatser hittar du på trafikverket.se eller genom att kontakta Trafikverkets kundtjänst förarprov på telefon 0771-17 18 19.

Fordon vid prov

Om anmälan till prov skett genom trafikskola, används vanligtvis skolans bil. Annars kan du göra provet i en av Trafikverkets bilar till självkostnadspris. För att få använda egen bil vid provet krävs det att den utrustas med dubbelkommando samt går igenom en
begränsad registreringsbesiktning.

Kunskapsprovet och körprovet hålls samman för behörighet B

Körkortsproven för behörighet B hålls samman. Det innebär följande:

Körkortsproven hålls samman och betraktas som ett prov, som innehåller två delar:
kunskapsprov och körprov.
• Båda delarna av provet bokas vid samma tillfälle.
• Kunskapsprovet och körprovet görs på samma dag eller nära varandra i tid.
• Riskutbildningens båda delar ska vara genomförda och giltiga när du gör kunskapsprovet och körprovet.
• Du börjar alltid med kunskapsprovet.
• Du ska sedan göra körprovet, även om ditt kunskapsprov inte blev godkänt.
• Ett godkänt kunskapsprov eller körprov gäller i två månader.
• Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom giltighetstiden två månader – annars måste nya avgifter betalas och båda proven göras om.
• Om ditt första kunskapsprov eller körprov inte är godkänt erbjuds du ytterligare minst två prov inom giltighetstiden två månader. Om giltighetstiden har gått ut måste du göra båda proven igen. Både kunskapsprovet och körprovet måste vara genomförda innan du kan boka ditt omprov

Handledarutbildningen för övningskörning med personbil och lätt lastbil

Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionsutbildning innan du kan bli godkänd som handledare. Introduktionsutbildningen måste vara giltig vid tidpunkten för beslut om godkännande som handledare.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå introduktionsutbildningen.

För att du ska få din ansökan behandlad av oss måste också din elev ha gått en introduktionsutbildning. Den elev som övningskör för behörighet B ska ha en giltig introduktionsutbildning när övningskörning pågår.

Introduktionsutbildningen är giltig i fem år från den dag utbildningen genomfördes.
Om du vill ansöka om att bli handledare vid privat övningskörning för utökad B-behörighet (villkor 96) och din elev redan har B-körkort, behöver varken du som handledare eller din elev gå introduktionsutbildning.

Privat övningskörning

Många elever som kombinerar utbildningen med att köra hemma, vilket är ett mycket bra alternativ.

För att göra det så effektivt som möjligt, är det bra om den ”privata läraren” är med i bilen under körlektionerna. Läraren kan då ge tips och råd för fortsatt träning hemma.

Din handledare måste:

• ha fyllt 24 år
• ha körkort för fordonet i obruten följd sedan minst fem år tillbaka
• ha vana och skicklighet att köra fordonet
• ha genomfört en handledarutbildning
• ha ett körkort utfärdat i ett land inom EES d.v.s. länderna inom EU, Norge, Island samt Liechtenstein

Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:

 • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för
  övningskörning,
  • hur man planerar och strukturerar övningskörningen och
  • viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön.

En introduktionsutbildning är ca tre och en halv timme. Under utbildningen får du bland annat information om vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov).

Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid samt hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.
Den som anordnar introduktionsutbildningen bestämmer avgiften för utbildningen.

Efter genomförd introduktionsutbildning

Utbildaren rapporterar direkt till Transportstyrelsen att du har gått utbildningen. Du måste själv ansöka om godkännande som handledare hos Transportstyrelsen. Om du har gått introduktionsutbildning före den 17 oktober 2011 kan du själv behöva bifoga ett utbildningsintyg.

Att tänka på:

För att få övningsköra privat måste Du ha en godkänd handledare. Ansökningar om handledarskap finns på www.korkortstportalen.se och för att Transportstyrelsen skall kunna godkänna.

Kontakt

Jarla Trafikskola Bromma
Travbanevägen 1
168 64 Bromma
08-28 82 82
                      
Handledarutbildning på Ekmans bilskola

Jarla Trafikskola Bromma
Vi har alltid försökt hjälpa våra elever med en bra, snabb och prisvärd utbildning. Vi utbildar förare för Personbilkörkort, Motorcykelkörkort, Mopedkort och B, B96 & BE-Utbildningar.

bromma@jarlatrafikskola.se
www.jarlatrafikskola.se

Jarla Trafikskola Odenplan
Karlbergsvägen 18
11327 Stockholm
08-313313
                      
Riskettan på Jarla Trafikskola

Jarla Trafikskola Odenplan
Vi har alltid försökt hjälpa våra elever med en bra, snabb och prisvärd utbildning. Vi utbildar förare för Personbilkörkort, Motorcykelkörkort, Mopedkort och B, B96 & BE-Utbildningar.

odenplan@jarlatrafikskola.se
www.jarlatrafikskola.se

Jarla Trafikskola
Vasastan * Dahlbergs
Roslagsgatan 4
11355 Stockholm
08-411 12 50
                      
Handledarutbildning på Dahlbergs bilskola

Dahlbergs bilskola etablerat 1928 * En del av Jarlatrafikskola – Körkort för manuell och automatväxlad bil.
Det är inte många trafikskolor som har den gedigna och långa erfarenheten Dahlbergs Bilskola kan skryta med. Kvalitets- och miljöcertifierad trafikskola enligt FR 2000

vasastan@jarlatrafikskola.se
www.dahlbergsbilskola.se

Jarla Trafikskola
Stureplan
Sibyllegatan 26
11442 Stockholm
08-663 54 85
                      
Handledarutbildning på Dahlbergs bilskola

Jarla Trafikskola Stureplan
Är en väletablerad körskola grundad 1925 (* Ekmansbilskola ). Vi är en kvalitetscertifierad bilskola som alltid gör vårt bästa för att hjälpa våra elever med en bra, snabb och kostnadseffektiv körutbildning.

stureplan@jarlatrafikskola.se
www.jarlatrafikskola.se

Jarla Trafikskola
Stureplan
Sibyllegatan 26
11442 Stockholm
08-663 54 85
                      
Handledarutbildning på Dahlbergs bilskola

Jarla Trafikskola Stureplan
Är en väletablerad körskola grundad 1925 (* Ekmansbilskola ). Vi är en kvalitetscertifierad bilskola som alltid gör vårt bästa för att hjälpa våra elever med en bra, snabb och kostnadseffektiv körutbildning.

stureplan@jarlatrafikskola.se
www.jarlatrafikskola.se

Jarla Trafikskola Östermalm
Valhallavägen 82
11427 Stockholm
08-20 83 93
08-411 12 50
                      
Handledarutbildning på Dahlbergs bilskola


Jarla Trafikskola Stockholm – Intensivkursspecialisten
Sedan 1975 erbjuder vi körkortsutbildningar för Personbil, Motorcykel, Mopedkörkort, BE-körkort, Utökat B samt Ecodriving

ostermalm@jarlatrafikskola.se
www.jarlatrafikskola.se

Jarla Trafikskola Botkyrka “Hallunda”
Hallunda Torg
145 68 Norsborg

Jarla Trafikskola Botkyrka “Hallunda”
Vi erbjuder körkortsutbildningar för Personbil (Manuell/Automat)

botkyrka@jarlatrafikskola.se
Trafikskola Bromma

Handledarutbildning-partners

© handledarutbildning.net 2019